lørdag 7. mars 2009

Du ska itte trø i graset av Einar Skjæraasen


Du ska itte trø i graset

spede spira lyt få stå

mållaust liv har og e meining

du lyt sjå og tenkje på

På Guds jord og i hass hage

er du sjøl et lite strå


Du ska itte røre reiret

reiret er e lita seng

over tynne bån brer erla

ut sin vàre, varme veng

Pipet i den minste strupe

skal bli kvitring over eng


Du ska itte sette snuru

når du ser et hara-spor

Du ska sjå deg for og akte

alt som flyg og spring og gror

Du er sjøl en liten, vek en

du treng sjøl en storebror.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar